Асоциацията има за цел, посредством активна реклама и създаване на единна рекламна стратегия, да представя Банско като една европейска туристическа дестинацияи и общ туристически продукт, включващ в себе си хотели, заведения, транспорт, атракции, спорт и др.

Цели 2024-2025

Дигитална реклама

1/ Обновяване на най-популярния туристически портал www.banskocity.bg, чрез добавяне на модерна и полезна функционалност, допринасяща за получаване на реална информация и отзиви от посетилите обекта.

 - Рейтинг: Всеки посетител на сайта ще може да оцени представянето на обекта.

- Проверен рейтинг: Сайтът ще предоставя възможност на потребители, доказали своята идентичност, да оставят оценка за обекта с гриф "проверен рейнг". По този начин всеки последващ посетител ще може да съпостави двата вида рейтинг и да направи своя избор.

- Проверени коментари. Всеки посетил определен обект ще има възможността да остави коментар за него. За да бъдат гарантирано обективни, всеки коментар ще се преглежда от администратор и в случай на липса на доказателства за обективност като снимка, касов бон за потвърждение на посещението на съответния обект и др., той няма да бъде публикуван. 

2/ Реклама в социалните мрежи.

Всеки член на АРПРБ ще има възможността да получи веднъж месечно възможност за публикуване на рекламен пост в страниците на асоциацията и партньорските такива. Всеки пост ще бъде изработен от професионални дизайнери и копирайтъри. Всеки обект ще има възможност за допълнителна платена реклама с бюджет и срок, каквито сметне за удачно, като по този начин рекламата му ще бъде видяна само от точно таргенирана аудитория.

3/ Създаване на видео сайт за Банско.

4/ Събитиен сайт www.bansko-events.com

 5/ Видео канал  - Това е Банско!

6/ Комуникация с дигитални платформи в областта на туризма.

7/ Възстановяване на Bansko Awards

 

 

Печатна реклама

 

 

 

 Създаване на възможност за оставяне на рейтинг и проверени коментари. 

  • Популяризиране възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори;
  • Издигане престижа на курорта пред обществото, чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в секторите;
  • Съдействие за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания, чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;
  • Работа за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор и туризма;
  • Ускоряване процеса на адаптиране на туристическия сектор към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.