След внесена подписка в Общинска администрация Банско и бърза и компетентна реакция от страна на общината, след направени консултации за позициите и вида на информационните съоръжения в Банско, бе изготвен и реализиран проект за подобряване на информационната и рекламна инфраструктура в града.

На всички възлови точки в курорта бяха монтирани необходимите информационни и указателни табели. Бе унифицирано и регламентирано поставянето на рекламни табели, билбордове, светещи кутии и др.