Асоциация за реклама, популяризиране и развитие на Банско е учредена на 31 март 2016 год., като организация с нестопанска цел, обединяваща в себе си представители на всички отрасли от бизнеса в град Банско и региона.

Организацията е учредена от Димитър Мацурев, специалист по реклама и маркетинг, с дългогодишен опит в сферата и множество реализирани проекти, свързани с Банско.

Асоциацията разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на рекламата, дизайна и дигиталния маркетинг.

В организацията могат да членуват всички физически и юридически лица, извършващи дейности на територията на град Банско или региона и/или спомагащи за популяризирането на района, като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.

Асоциация за реклама, популяризиране и развитие на Банско е НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕчленуваща в политически съюзи и други организиции, свързани по някакъв начин с политически партии и коалиции.

Цели на асоциацията са развитие и изпълнение на единна стратегия за реклама на бизнеса в района, популяризиране на дестинацията и представяне на Банско като единен туристически продукт. 

Оранизацията се занимава със: съставяне и реализиране на рекламни проекти, стратегии и кампании; представяне на Банско в социалните мрежи и различни дигитални канали, представяне на бизнеса и участието му в туристически борси и изложения; договаряне на изгодни условия за реклама в различни туристически интернет портали, блогове и сайтове; реклама в печатни издания, договаряне на пакетни цени за медийни реклами и др.

Асоциацията участва в организирането на различни видове мероприятия, целящи привличане на допълнителен брой туристи, като: фестивали; концерти; спортни състезания, масови планински преходи и др.

Организацията е на разположение на всички - както на бизнеса, така и посетителите на Банско и региона, като предоставя на всеки един от тях пълна и достоверна информация за града, настаняването и изхранването, както и за предстоящи събития, новини и др.

Чрез интернет сайта - www.discoverbansko.com и туристическия портал на града www.banskocity.bg  посетителите могат да разгледат рекламните профили на всеки един от членовете. Профилът съдържа пълна информация за обекта, снимков материал, контакти, рекламни клипове и филми. 

Асоциацията сключва преференциални групови договори с фирми и компании в различните сфери на рекламата и ПР, като по този начин гарантира ниски цени на всички свои членове при издаването или направата на персоналните им рекламни материали, изработка, актуализация или поддръжка на сайтовете им, външна реклама и др. 

Екипът на асоциацията е на разположение на всеки един от членовете за консултация и съдействие при изпълнението на всеки един от техните рекламни проекти.

Асоциация за реклама, популяризиране и развитие на Банско работи за изграждане и постоянно сътрудничество с Общинска администрация Банско, туристическите асоциации работещи в града, Министерство на туризма, БХРА и други браншови организации, свързани с туризма и рекламата.

Организацията има амбициите да разработи проекти, свързани с Европейските програми за регионално развитие и да получи европейско финансиране за реализиране на част от поставените си цели.