Дигитален маркетинг

Facebook и Instagram страниците, подкрепяни от АРПРБ Bansko city u Discover Bansko са единствените поддържани на 3 езика - български, английски и руски. Ежеседмично се публикуват по 4-6 тематични поста.

 Интернет реклама

Портал

 • Поддръжка на многоезичен подробен интернет портал www.discoverbansko.com. Порталът съдържа пълна информация за всички членове на асоциацията. Всеки член разполага със собствена територия в портала, върху която може да представи по най-добрият начин своя обект и бизнес. Порталът поддържа всички модерни начини за презентация - текст, снимки, видео, прикачени файлове.
 • В секция "новини" порталът представя всички интересни,  случващи се на територията на града, събития, фестивали, състезания и др.
 • Порталът разполага с онлайн връзка, която е активна всеки работен ден от 09 - 18 часа. На нея всеки потенциален турист или партньор може да отправи питане. Квалифицираните кадри на асоциацията ще отговорят възможно най-компетентно или ще пренасочат питането към съответните членове.
 • По същата онлайн линия се предоставя информация за пълни туристически пакети, изготвени от асоциацията, включващи трансфер летище - Банско - летище, хотелско настаняване, организиране на различни екскурзии и турове, наем на автомобил, велосипед и др.
 • Приемане на онлайн запитвания отностно предстоящи ваканции на туристи в Банско.
 • Създаване на кампании за популяризиране на зимния и летния сезон и привличане на по-голям туристопоток.

Реклама в сайтове и портали

 • Постигане на възможно най-изгодни рекламни пакети за рекламиране на асоциацията и нейните членове в специализирани туристически портали и сайтове.
 • Договаряне на специални цени за реклама в сайтове на туроператори, работещи на територията на Банско.
 • Свързване и договаряне на преференциални условия за реклама в сайтове на чужди туристически агенции и туристически портали.
 • Създаване на партньрство с цел популяризиране на дестинацията с чужди асоциации и организации свързани с туризма.
 • Реклама на членовете на асоциацията в сайтове на компании, производители или дистрибутори на стоки, свързани със зимния и летния туризъм. / ски и ски екипировки, екшън оборудване, техника и др./
 • Поставяне на линк към сайта на асоциацията във всички сайтове на членовете.
 • Ежедневна поддръжка на Facebook u Twiter страниците на асоциацията. Постоянно обновяване и ротационно рекламиране на всеки един от членовете на асоциацията.
 • Постоянно разширавяне на феновете на страниците в социалните мрежи, създаване на събития и игри.
 • Привличане на партньорски страници в социалните мрежи.
 • Създаване на кампании за популяризиране на зимния и летния сезон и привличане на по-голям туристопоток.

Раздел "Печатна реклама"

 • Създаване единни рекламни материали на всички членове на асоциацията
 • Създаване на масови рекламни материали за раздаване на борси и изложения
 • Издаване на луксозен годишен каталог, включващ презентация на всички обекти членове на асоциацията. Каталогът се продава в обектите, на борсите и изложенията, както и се подарява на официални гости на града. Изданието се предоставя и на всички туроператори, работещи на територията на Банско.
 • Издаване на луксозен многолистов календар на асоциацията
 • Издаване на работен календар на асоциацията
 • Издване на имиджови календарчета, предоставени на членовете на асоциацията за техни клиенти.
 • Създаване на продукти на кампании за популяризиране на зимния и летния сезон и привличане на по-голям туристопоток

Раздел "Медийна реклама"

 • Постигане на преференциални цени за реклама на членовете на организацията в различни местни и национални медии, което да доведе до по-голяма популярност на курорта
 • Създаване на групова медийна реклама на членовете на асоциацията
 • Създаване на кампании за популяризиране на зимния и летния сезон и привличане на по-голям туристопоток
 • Създаване на рекламни клипове и филми за туристическия продукт в Банско и региона

Раздел "Организиране на събития"

 • Създаване, съдействие при организиране и медийно партньорство на съществуващи и нови събития. Целта на асоциацията е създаване на множество нови фестивали, тематични дни и др., които да допълнят културния календар на града и да доведат нови туристи в месеците с по-слаб туристически интерес към Банско.

 Раздел "Участие в европроекти и програми"

 • Асоциация за реклама и популяризиране на Банско - "Виж Банско" ще участва в разработката и осъществяването на различни европроекти по програми, финансирани от ЕС, с цел развитие и популяризиране на туристическия продукт в Банско и региона.
 • Асоциацията ще разработва и свои проекти свързани с развитие и популяризиране на туризма в региона.

Раздел "Публични изяви"

 • Поддръжка
 • Постоянен мониторинг за предстоящи изложения и туристически борси в България и Европа
 • Осъществяване на контакт и договаряне на най-добрите пакетни условия за участия в изложения и туристически борси
 • Цялостно организиране на представянето на членовете на асоциацията в избраните събития.
 • Изготвяне на общи рекламни материали на членовете с цел най - добро представяне на Банско, като общ туристически продукт
 • Наемане или изработка на щанд с модерна визия, мултимедии, място за срещи и тн.
 • Изпращане на обучени и квалифицирани кадри за презентация на курорта и комуникация с потенциални клиенти и партньори.
 • Организиране на семинари и кръгли маси, свързани с развитието и просперитета на Банско
 • Организиране на обучения и семинари за повишаване качеството на предлаганите услуги.
 • Съдействие при организиране на мероприятия на територията на Банско от фирми и организации /семинари, тийм билдинги, конференции и др./
 • Популяризиране на Банско като перфектна дестинация за конферентен туризъм.
 • Създаване и поддържане на контакт с Община Банско с цел съвместни участия по туристически борси и изложения
 • Организиране на срещи и кръгли маси между членовете на асоциацията и различни държавни институции, община и др. във връзка с популяризирането и рекламата на Банско.
 • Създаване на кампании и събития за популяризиране на зимния и летния сезон и привличане на по-голям туристопоток