За нас

Възстановяване на издаването на общ луксозен каталог, предоставящ информация за всеки един от членовете, координати, снимки и видео. Изданието да се актуализира всяка година.

Членове

Асоциация за реклама и популяризиране на Банско - "Виж Банско" има за цел да представя Банско, като една целогодишна приветлива …

Партньори

Официални партньори и съмишленици на нашата асоциация …Цели 2024-2025